6 ธรณีวิทยาเพลิงของมณฑลจี๋หลิน

เริ่มต้น: 6 ธรณีวิทยาเพลิงของมณฑลจี๋หลิน ระยะเวลา: 7 เดือน
มุมเจาะ
อาคารสถานที่ตั้ง: เหลียวหนิง Fushun ความลึกสูงสุดของการขุดเจาะหลุมเดียว: 430m เจาะลึกทั้งหมด: 4000m
รุ่น: อุปกรณ์ CSD1300L ประเภทของน้ำมันดิบ: ทองดิบ ประเภทของน้ำมันดิบ: ทองดิบ